Senterpartiet i Kvæfjord: – Den nye fordelingsnøkkelen fra Havbruksfondet er en skandale

– Kystkommuner over hele landet er holdt for narr, når staten og dagens regjering raner kommunene for rettmessige inntekter. Kvæfjord kommune vil for 2020 få redusert sitt bidrag fra havbruksfondet fra kroner 18.739.481 til kroner 5.354.138, ifølge varaordfører Birger Holand (Sp).

Ny fordelingsnøkkel for Havbruksfondet skaper debatt.   Foto: Illustrasjonsfoto: Kjell Magne Angelsen

Varaordfører Birger Holand stiller krav på vegne av Kvæfjord Senterparti.   Foto: Arkiv: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Han mener den nye fordelingsnøkkelen fra Havbruksfondet er en skandale, med utgangspunkt i at Stortinget faktisk bestilte ei ordning som skulle styrke vertskommuner sin mulighet til tilrettelegging og næringsutvikling.

– Produksjonsavgiften var bestilt som et tillegg til, og ei styrking av ordninga, regjeringa har nå fått den på plass, men har redusert kommunenes andel til 25 prosent. Dette er avgjørende viktig for kystkommunene, Stortinget må opprettholde dagens fordelingsnøkkel. Alternativet som ligger klart fra regjeringen er i realiteten en slakt av utbetaling til kommunene, sier Birger Holand i en pressemelding fra Kvæfjord Senterparti.

– Urealistisk kompensasjon

De mener det er urealistisk at produksjonsavgiften vil være i nærheten av å kompensere for disse tapene, og sier dette bekreftes av næringsavdelingen i TFFK.


- Revidert nasjonalbudsjett er et tveegget sverd for kommuner og fylkeskommuner

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), mener at kommuner og fylkeskommuner påføres milliardtap av regjeringen.


– Men produksjonsavgiften er et viktig supplement, som bidrar til forutsigbarhet og mer stabile inntekter. Men når regjeringen svarer på denne med mer enn å halvere kommunes inntekter fra Havbruksfondet, har vi dessverre tatt mange steg bakover i arbeidet med å styrke næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling i distriktskommuner, skriver Holand.

For 2020 er det lagt opp til en milliard til fordeling, så de mener den negative effekten allerede kommer i årets utbetaling.

– Resultater av produksjonsavgift er foreløpig beregnet til omkring 500 millioner, dette kommer først i 2022. Det er ikke i nærheten av å kompensere for denne omleggingen, fortsetter han.

– Hvis dette forslaget fra regjeringen går igjennom mener jeg at kommunes kystsoneplaner må revideres og muligheter for vekst innenfor havbruksnæringen begrenses, legger han til.

– Passive aktører

Kvæfjord Senterparti synes det er noe merkelig at aktører innenfor havbruk er passive i denne debatten. De mener de ikke kjemper for kommunene som stiller sine arealer til disposisjon og skal legge til rette for vekst i årene som kommer.


Bytter grunnrenteskatt med oppdrettsavgift: – Det er gode nyheter for kystkommunene

Regjeringen skroter grunnrenteskatten oppdrettere er pålagt, men innfører i stedet en produksjonsavgift på 40 øre per produsert fisk.


– Jeg håper at lokale partifeller av regjeringen kommer på banen for å jobbe opp mot sine respektive parti på stortinget. Kan virkelig lokale Høyre, Venstre og KrF velgere godta et slikt forsøk på å svindle kystfolket, spør Holand.

Han mener regjeringen gir smuler med den ene hånda og forsyner seg kraftig med den andre.

– Dette er dramatisk for kysten og setter arbeidet for å tilrettelegge for videre vekst og utvikling i havbruksnæringen kraftig tilbake. Dette er et krav fra Kvæfjord Senterparti, på vegne innbyggerne i Kvæfjord. Havbruksfonds opprinnelige fordeling til kommunene må videreføres, heter det tilslutt.