Nå kan du få en klem til gode

En glad gjeng russ går nå rundt med buttons der budskapet er «Bamseklem til gode» og «Klem til gode».

Fra venstre russepresident Emil Sverrison (Heggen videregående), russepresident Maiken Marie Wiik (Stangnes videregående), Jonas Rubach (fra Foyer), Julie Solfjell (veileder i Foyer) Hussein Abdalhadi (fra Foyer), Oddvar Bremseth (veileder i Foyer) og prosjektleder Ragnhild Norwich.  Foto: Privat

nyheter

Disse er gitt til russen fra ungdommene som er en del av Foyer Harstad, et bo- og nærmiljøtiltak for åtte ungdommer i alderen 16–25 år, ifølge en pressemelding fra Harstad kommune.

Pandemien som råder, har gjort hverdagen vanskeligere for alle. Ungdommene i Foyer ønsker å unngå at smitten skal utvikle seg, og har dermed laget disse små budskapene som en påminnelse om at avstand er nødvendig, noe som ikke alltid er like enkelt.

Krevende

– Noen av oss er russ, og det er jo kjent for alle at russen fester og feirer, noe som igjen kan gjøre tiltakene om avstand vanskeligere. Det å holde avstand uten klemmer og diverse, kan til tider være krevende. Vi er jo vant med å kunne klemme hverandre, et savn mange har uavhengig av alder, sier prosjektleder for Foyer, Ragnhild Norwich, ifølge pressemeldingen.

Torsdag ettermiddag fikk russen overlevert merkene, og Norwich er glad for samarbeidet.

  Foto: Privat

Samskaping og engasjement

– Vi i Foyer Harstad har skapt vårt eget prosjekt for å forsøke å påvirke og minne hverandre på om at viruset fortsatt lever blant oss. Det å arbeide med dette prosjektet har også bidratt til samskaping og engasjement oss imellom i disse tider nå både skolene og tiltak gjennom Nav ligger nede. Vi har også tro på at budskapet lettere når fram til oss unge når de kommer fra ungdommen selv, sier Norwich.

– Vi har ideen til merkene selv, og vi ønsker å spre de ut til russen og andre. Et lokalt firma har laget selve merkene, og disse er selvfølgelig pakket og behandlet i tråd med smittevernreglene fra Folkehelseinstituttet. Vi håper at russen ser på vårt lille prosjekt som spennende og viktig i denne tiden, og vi blir ekstra stolte når vi ser merkene festet på jakkeslaget eller andre steder, legger hun til.

Mestring

Foyer er et prosjekt i regi av Harstad kommune som jobber for at ungdommer skal mestre å bo alene, strukturere sin egen hverdag og ivareta seg selv. Ungdommene får hver sin støtteperson som skal hjelpe og veilede dem i overgangen mot voksenlivet. Noen av ungdommene tar tak i skolegangen de droppet ut av mens andre er i gang med jobb og praksis. De lærer seg å bo, og de deltar på dugnader og «generalforsamlinger», heter det i pressemeldingen.

Foyer hjelper til slik at de nødvendige instanser samarbeider og gjør hverdagen ryddigere og enklere for dem.