Vårrengjøringen i byen pågår for fullt:

– Det blir hektiske tider

Etter en ekstrem vinter, med stort forbruk av strøsand, er det mye opprydding som gjøres på kommunale gater og veier.

SHINES OPP: Det spyles og feies for fullt. Likevel vil det ta lang tid før kjørekontoret i Harstad har nådd over det som skal rengjøres. Her er Torbjørn Nilsen, én av kjørekontorets feiere.  Foto: Privat

nyheter

– Det er fortsatt rolig for mannskapet, men når all snøen tiner bort blir det hektiske tider, sier oppsynsmann Terje Indregaard i Harstad kommune.

På grunn av at vinteren har vært såpass standhaftig og at det fortsatt er snø som ikke har smeltet vekk, har de en stor jobb foran seg med spyling og feiing.