Slik skal flyselskapene sikre nødvendig smittevern når du skal ut å fly

Samferdselsdepartementets Korona-veileder for luftfarten er klar.

  Foto: Illustrasjon - Tore Skadal

nyheter

Her er hele sjekklista for tiltak på flyplass og i kabiner + gode generelle råd. Det skal eksempelvis være ett ledig sete mellom hver passasjer, mat på flyet blir sannsynligvis historie, og håndbagasje skal reduseres til et minimum.

Innsjekkingsautomater, minibanker og selvbetjent bagasjeinnlevering:

– Sikre avstand mellom passasjerer i kø og mellom automater/skranker (annenhver).

– Oppfordre til innsjekk på telefon.

– Sett opp hånddesinfeksjon til kunder.

– Forsterket renhold på hyppig berørte punkter.

Innsjekkingsskranker, serviceskranker og gater:

– Sikre avstand mellom passasjerer i kø og mellom skranker.

– Holde avstand mellom skranker (annenhver).

– Montering av pleksiglass for å beskytte ansatte.

– Sett opp hånddesinfeksjon til kunder

– Forsterket renhold på hyppig berørte punkter

Heiser, rulletrapper, rullebånd osv.:

– Maks antall passasjerer.

– Oppfordre passasjerer til å holde avstand (plakater).

– Forsterket renhold på hyppig berørte punkter.

Sikkerhetskontroll, toll, passkontroll:

– Sikre avstand mellom passasjerer i kø og mellom rekkene.

– Montering av pleksiglass for å beskytte ansatte.

– Sett opp hånddesinfeksjon til kunder før kontrollen.

– Forsterket renhold på hyppig berørte punkter.

Bagasjeutlevering:

– Sikre avstand mellom passasjerer.

– Sett opp hånddesinfeksjon til kunder før bagasjeutlevering.

– Forsterket renhold på hyppig berørte punkter.

Venteområder:

– Øk avstand ved å bruke annenhver stol.

– Forsterket renhold på hyppig berørte punkter.

Kafeer og restauranter:

– Øk avstand ved å bruke annethvert bord.

– Sett opp hånddesinfeksjon til kunder.

– Restauranter må ellers følge krav til virksomheter hvor det serveres mat.

– Forsterket renhold på hyppig berørte punkter.

– Kontantløs/kontaktløs betaling.

Butikker og kiosker:

– Sikre avstand mellom kunder.

– Montering av pleksiglass for å beskytte ansatte.

– Sett opp hånddesinfeksjon til kunder.

– Forsterket renhold på hyppig berørte punkter.

– Kontantløs/kontaktløs betaling.

Fellesområder (lekerom, stillerom):

– Lekerom bør stenges.

– Sikre avstand mellom personer/maks antall av gangen.

– Sikre hyppig renhold på hyppig berørte punkter.

– Sett opp hånddesinfeksjon.

Toaletter:

– Hyppig renhold.

– Bruk papirhåndklær, ikke lufttørker.

– Angi maks antall inne på toalettet.

Ombordstigning og ilandstigning:

– Sikre god organisering og planlegging.

– Legg inn godt med tid, og utfør ombordstigning/ilandstigning puljevis/radvis.

– Fyll opp flyet i rekkefølge slik at passasjerer ikke må krysse hverandre.

– Passasjerer må bli sittende til det er deres tur til å gå ut av flyet.

– Sikre avstand mellom passasjerer og mellom passasjerer og ansatte.

– Tilby hånddesinfeksjon til passasjerer før påstigning og ved avstigning.

Buss til og fra fly:

– Sikre god organisering og planlegging.

– Sikre tilstrekkelig kapasitet for å opprettholde avstand.

Sitteplasser i flyet:

– Passasjerer som ikke er i samme husstand skal sitte på annethvert sete.

– Rengjøring av felles berøringspunkter, inkludert setebelter, armlener, bord og annet.

Bagasje på flyet:

– Begrens bruk av håndbagasje i kabinen som ikke kan plasseres under setet.

Matservering:

– Unngå matservering eller del ut porsjonert mat og drikke på forhånd eller under påstigning.

Toaletter:

– Et toalett bør reserveres for ansatte.

– Passasjerer oppfordres til å bruke nærmeste toalett.

– Unngå kø.

– Hyppig renhold.

– Passasjerer med behov for assistanse.

– Sørg for god håndhygiene før og etter kontakt med den som skal ha assistanse.

– Munnbind vurderes i hvert enkelt tilfelle.

– Rullestoler osv. rengjøres etter bruk.

Spesielt for ansatte:

– Hold god avstand til passasjerer ved på‐ og avstigning.

– Reduser unødvendig kontakt med passasjerer.

– Organisér de ansatte slik at de håndterer ulike deler av kabinen.

– Holde avstand til andre ansatte der det er mulig.

– I et langstrakt land som Norge er luftfarten en viktig del av transporttilbudet. Det skal være trygt å reise med fly, og både de reisende og de ansatte skal føle seg trygge for smitte både på i lufte og på bakken. Derfor er det viktig at vi nå får på plass en veileder for luftfarten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

– Tydelige anbefalinger for smittevern gjør at flyselskapene kan drive sin virksomhet på en trygg måte overfor de reisende. Derfor kan vi nå endre tiltakene gradvis og kontrollert, kommenterer helse- og omsorgsminister Bent Høie i samme melding.

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet, og er basert på faglige vurderinger levert av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Luftfartstilsynet. Den gir konkrete råd for hvordan virksomhetene i luftfarten kan sørge for smittevernfaglig drift.

Ett sete ledig mellom passasjerer

Et av de viktigste rådene i veilederen er at passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene, og at alle som er syke holder seg hjemme. Videre er det viktig med godt renhold.

På flyplasser og under flyreiser er det gode muligheter for å sørge for at de generelle smittevernanbefalingene kan etterleves både før, under og etter reisen. Med gode rutiner vil man redusere bevegelse og kontakt mellom personer.

I flykabinen god utskiftning og filtrering av luften, og det er mulig å begrense kontakten mellom ansatte og passasjerer. Derfor kan helsemyndighetenes generelle anbefaling om minst en meters avstand mellom personer fravikes. Ett tomt sete mellom hver passasjer gir tilstrekkelig avstand, og det samme gjør midtgangen.

Det er ikke nødvendig å legge inn ekstra avstand mellom seteradene i flyets lengderetning, på grunn av utskiftning og filtrering av luften, luftstrømmens retning og på grunn av barrieren som seteryggen utgjør. Reisende som tilhører samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.

Dropp maten!

Videre bør rutiner for ombordstigning og ilandstigning planlegges og organiseres godt, for eksempel gruppevis per rad og med god avstand. Bruken av håndbagasje som ikke kan plasseres under setet bør begrenses, og matservering bør unngås, eller maten bør deles ut på forhånd.