Meninger:

Harstad vil hjelpe barn fra Moria

Bildene fra flyktningeleiren Moria på Lesbos i Hellas er knapt til å tro. Utsultede barn som vasser i gjørme og skitt under direkte livstruende forhold.

OVERRASKET: Edvin Eriksen (SV) er forundret over at øyriket ikke er nevnt i kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Arkivfoto  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Forholdene er helt uholdbare i et Europeisk land der vi nordmenn elsker å kose oss i sol og varme. Mange av de 7500 barna som oppholder seg der er enslige uten nære omsorgspersoner. De mangler reint vann, tak over hodet, sanitære anlegg, helsehjelp og medisiner, klær og sko. Dette er en alvorlig og helt uverdig situasjon. Det rapporteres om helt umenneskelige forhold – for hjelpeløse barn. Vi i Norge og i byen vår, Harstad, kan ikke bare sitte stille og betrakte og akseptere en slik forferdelig situasjon. Vi er medmennesker som handler når det kreves. Vi må nå vise våre medmenneskelige holdninger og sammen med andre Europeiske land og byer ta vare på barn i nød.

Det argumenteres med at det blir feil å hjelpe noen når vi ikke kan hjelpe alle i nød. Det argumenteres med at vi må hjelpe nødstedte mennesker der de er. Det er naturligvis på mange måter rett. I de fleste tilfeller må innsatsen settes inn der flyktninger og andre i nød oppholder seg eller bor. Men i tillegg til det er det ekte medmenneskelighet å handle i enkelt-tilfeller som berører oss. Vi reagerer når vi møter et menneske i nød på gata – selv om vi selvsagt ikke klarer å hjelpe alle i landet vårt eller i verden rundt oss.

Vi hjelper vår neste når vi møter dem og skjønner at vi kan bidra. Barna i Moria er også våre neste. De kan ikke vente på at hele verden skal reddes. De barna vi nå har mulighet til å hjelpe og ta til oss fra Moria-leiren skal få oppleve en omsorg som dessverre ikke alle har mulighet for å få. Det vil hjelpe dem. Vi i Harstad har alt som trenges for å ta imot vår andel av barn fra Moria.

Harstad kommunestyre ber om at Norge snarest mulig tar imot barn fra Moria-leiren. Harstad kommune tar mer enn gjerne imot sin naturlige andel.