Leverte ikke regnskap i 2018 og 2019

Skiftesamlingen til det konkursrammede selskapet Harstad Restaurant AS ga like mange spørsmål som svar.

FAKSIMILE: Harstad Tidende 16. april 2020. 

nyheter

Selskapet ble slått konkurs før påske av Kemneren i Harstad. Torsdag var det tid for skiftesamling. Ifølge innberetningen fra bostyrer Snorre K. Halland hadde ikke spisestedet levert inn regnskap for verken 2018 eller 2019. Det er meldt inn 29 fordringer på til sammen 1,2 millioner kroner. Største enkeltpost er krav fra Skatt Nord. 20. mai i fjor overtok Ayhan Aslan alle aksjene i selskapet. Han sto også som styreleder og daglig leder.


Spisested konkurs

Harstad Restaurant AS er formelt slått konkurs etter begjæring fra Skatteetaten.


Men etter juni 2019 er det lite som tyder på at det har vært noen økonomisk aktivitet i selskapet. Verken tingretten eller bostyrer har klart å komme i kontakt med Aslan, som står oppført som emigrert ut av Norge.