– Straff er også forebygging

Norges Politilederlag mener samfunnet fortsatt trenger straff som et ris bak speilet i arbeidet med å holde narkotikamisbruken så lav som mulig.

KRYSTALLKLAR Intensjonene i forslaget til rusreform er veldig gode. De praktiske virkemidlene er for ensidige, og preget av sort/hvitt-tenkning, mener styremedlem Frank Sletten i Politilederlaget.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Helse og omsorgsdepartementet har sendt utvalgets innstilling «Fra straff til hjelp» ut på høring. Frank M. Sletten, sjef for politistasjonsdistriktet vårt er også styremedlem og representant for Nord-Norge i landsstyret til Politilederlaget. Han har ført høringssvaret til departementet i pennen.

Trenger verktøyene

Politilederlaget anerkjenner rusutvalgets problembeskrivelse, men er uenig i forslaget om å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Det er viktig at rusmisbrukere som ønsker og trenger hjelp, får det.