Evenskjer sentrum skal bli trafikksikkert

Arbeidet med å gjøre Evenskjer sentrum trafikksikkert for myke trafikanter har startet, og det medfører at de fleste bilistene i framtida må parkere bak kommunehuset.

Bedre forhold for fotgjengerne og et forskjønnet sentrum, er planene for Evenskjer.  Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

Tjeldsund kommune har nettopp sendt ut et planvarsel til grunneiere og berørte myndigheter der reguleringen av sentrumsområdet blir beskrevet.

20 parkeringsplasser forsvinner

Hensikten med reguleringen er å skaffe hjemmel for nye samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i Evenskjer sentrum.