Nytt fra næringslivet

NY Ellen Berit Dalbakk er en av flere som har startet eget foretak.  Foto: Arkiv

nyheter

Fotografering

Kristoffer Nikolai Myhre, Oslo, har etablert Kris Myhre as. Aksjekapital: 30.000 kroner. Styremedlem er Ellen-Andrea Tilla Konstanse Tilrum Myhre. Årsregnskapet skal ikke revideres.

Kunst

Tone Christoffersen, Solstien, har etablert enkeltpersonforetaket Tone Rose-Kultur. Hun skal jobbe med prosjekter innen kunst- og kulturproduksjon knyttet til planlegging og gjennomføring av festivaler, konserter og events.