Koronarammede bedrifter i harstadområdet kan få lokal støtte

Et nyetablert fond skal hjelpe bedrifter med ansatte som er permitterte, sykemeldte eller i hjemmekarantene med støtte til kompetanseheving.

AVSTAND: I god avstand fra hverandre står initiativtakerne, ordfører Kari-Anne Opsal, Ole-Jonny Korsgaard, banksjef Mona Slåtto Olsen og varaordfører Espen Ludviksen..   Foto: Frank R Roksøy

nyheter

I samarbeid med Harstad kommune og Sparebank 1 Nord-Norge oppretter Harstadregionens næringsforening et fond som næringslivet i Harstad kommune kan søke støtte hos. Det er forresten ikke bare harstadbedriftene som kan tilgodeses med midler. Av fondets 300.000 kroner settes halvparten av til bedrifter i Harstad, mens resten også kan søkes av bedrifter ellers i harstadregionen.

Det handler om å gi de ansatte oppgaver i en periode hvor vanlig drift ikke er mulig, styrke bedriftenes kompetanse gjennom å bruke ledig tid til kompetanseheving av den ansatte, skape en positiv hjemmesituasjon for den ansatte og bidra til læringsmiljø i bedriften, samt å bidra til at lokale bedrifter får mulighet til å gi et tilbud i en vanskelig økonomisk situasjon.