Kan være samtalepartner i vanskelig tid

Alle gudstjenester i kirken i Ibestad er avlyst. Konfirmasjonen er utsatt til høsten, mens konfirmasjonsundervisning vil gå over telefon og nett nå i vår.

PREST: Sigrid Bøckman. Foto: Privat 

nyheter

Men det vil fortsatt være mulig å snakke med presten eller kirkevergen, om man har noe på hjertet.

– Presten kan være en samtalepartner i ei vanskelig tid. Om det er noen som sliter og ønsker en samtale, er jeg åpen for det, og det er bare å ringe, opplyser fungerende prest, Sigrid Bøckman. Hun har telefonnummer 47235787.

I forbindelse med koronapandemien, vil kirken kun være åpen for dåp, vielser og begravelser. Det vil også være begrensninger på maks 15 personer som får komme inn i kirka ved disse anledningene, heter det på kommunens facebookside.

Innsamlinga til Kirkens Nødhjelp, som konfirmantene vanligvis går rundt med, er endret. Her er det lagt ut informasjon i postkassene, og man kan gi et beløp med vipps.

– For dem som ønsker å få med seg gudstjenester, sendes det gudstjenester på radio hver søndag. Det vil også være gudstjeneste på tv i påsken. Jeg vil også holde noen andakter i påsken på Kirkens facebookside, opplyser Bøckman.