– Viktig å holde handelen i gang i sentrum

Styret og daglig leder i Harstad Sentrum oppfordrer sine medlemsbedrifter til å strekke seg langt for et mest mulig åpent bysentrum.

  Foto: Illustrasjon - Kristoffer Reinland

nyheter

I en e-post understrekes det at situasjonen vedrørende trygg og smittefri handel i butikker i disse koronatider, både for kunder og ansatte, har vært gjenstand for grundige diskusjoner og vurderinger.

Foreningen skriver:

– Alle dere har gjort akkurat det samme, og i tillegg vurdert det opp mot mulighetene for å skape omsetning som forsvarer det å holde åpent / ha ansatte eller dere selv på jobb. Mange har ut fra dette vurdert det slik at de har redusert åpningstida og fortsatt holder åpent, mens andre av dere har valgt å stenge butikken. Vi har full respekt for de valg hver enkelt har gjort.

– I den situasjonen som råder nå, med fortsatt åpne butikker både på Sjøkanten Senter og Amfi Kanebogen, ønsker vi oss uansett et mest mulig åpent Harstad Sentrum. Vår oppfordring er derfor at så mange som mulig av våre butikker følger Bysenteret og Bertheustorget sin praksis, hvor flesteparten av butikkene holder åpent, påpekes det.

Bysenteret har besluttet å redusere sine åpningstider til kl. 1100–1500 mandag til fredag og 1100–1400 på lørdager.

– Vi tror det vil være positivt om så mange som mulig av butikkene i Harstad Sentrum følger opp og har åpent til de samme tidspunktene. Dette gjelder selvsagt de av våre virksomheter som fortsatt har lov til å holde åpent, understrekes det.

– Samtidig er det slik at hver og en av dere må vurdere om det er ønskelig og økonomisk forsvarlig å holde åpent / åpne opp igjen hvis dere allerede har stengt.

– Vi kan kun gi en oppfordring og er positiv til at kommunen har innført gratis parkering. Vi ønsker fortsatt trygg og smittefri handel i våre butikker–så lenge myndighetene tillater det og oppmuntrer til det.

Styret og ledelsen i foreningen legger til:

– Det fordrer naturligvis at alle gjør alt de kan for å legge til rette for god hygiene i butikk, blant ansatte og kundene. Med begrenset antall kunder i butikken av gangen. Disse vurderingene og tiltak i egen butikk er dere de aller beste til å vurdere.

Til slutt ber de om innspill på utspillet fra sine medlemmer.