Kutter renten ytterligere: – Vi vet det er ei vanskelig tid

For andre gang på en uke setter SpareBanken Nord-Norge ned renten, denne gang med inntil 0,5 prosentpoeng. I løpet av den siste uken har banken også gitt om lag 2.000 av sine kunder avdragsfrihet på boliglånet.

Lasse Hagerupsen er konserndirektør for personmarkedet i Nord-Norge. Arkivfoto  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

I ei pressemelding heter det at banken forrige uke kuttet renten på boliglån og næringslivslån med inntil 0,35 prosentpoen. Mandag senker de den med ytterligere inntil 0,5 prosentpoeng. På ei uke er renten altså satt ned med inntil 0,85 prosentpoeng, og den laveste boliglånsrenten er nå på 2,05 prosent.

– Vi vet det er ei vanskelig tid for mange av kundene våre, også økonomisk, og vi gjør det vi kan for å bidra, sier konserndirektør for personmarkedet Lasse Hagerupsen i meldingen.

Eksisterende kunder får ny rente 29. april. For nye kunder vil forrige ukes renteendring gjelde fra 23. mars og dagens endring fra 30. mars.

Mange ber om avdragsfrihet

– Lavere rente er ett av flere tiltak vi setter inn for å lette trykket på nordlendingers privatøkonomi i koronakrisen. Et annet har vist seg å være minst like viktig, og det er avdragsfrihet på lånene, sier Hagerupsen.

Banken fjernet gebyret for dette i forrige uke og gir nå inntil seks måneder avdragsfrihet på lån. Den siste uken har om lag 2000 kunder fått innvilget dette.


Flere stenger dørene

Sparebank 68° Nord stenger banken for fysiske kundebesøk. NAV stenger også dørene.


I forrige uke hadde banken 3000 daglige henvendelser på telefon og i sin digitale chat-løsning, mot 2000 i ei normal uke. SpareBanken Nord-Norge har derfor satt mange flere rådgivere enn normalt inn for å betjene linjene. For å bidra til å stoppe spredningen av korona låste banken dørene på lokalkontorene tirsdag i forrige uke.

– Det betyr ikke at vi stengte bankene, men vi gjennomfører kun møter som er avtalt på forhånd. Det gir oss mulighet til å gjennomføre møtene i tråd med helsemyndighetenes råd, forklarer Hagerupsen.

Mange spørsmål

Avdragsfrihet og renter er bare noen av spørsmålene rådgiverne deres svarer på under koronakrisen. Svært mange får også hjelp til å planlegge privatøkonomien på nytt, fordi de er vet eller er bekymret for at inntektene går ned en periode.


Hev seg rundt og lagde egen portal for lokal netthandel: – Har jobbet som en gal for å bli klar til i dag

Den nye siden har fått navnet Harstadhandel.no og blir en felles portal for butikker og kunder i koronakrisen. Nettstedet er allerede oppe å går.


– To spørsmål blir da aktuelle å svare på. Det ene er hvorfor den nye renten ikke blir helt lik styringsrenten, det andre er hvorfor det ikke skjer rett etter at Norges Bank har satt ny styringsrente, sier Hagerupsen.

Svaret på begge disse spørsmålene er at pengene som bankene låner ut, for eksempel til boliger, i all hovedsak kommer fra andre steder enn Norges Bank. Én hovedkilde er lån i det såkalte pengemarkedet, altså fra aktører som andre banker, pensjonsforetak, staten gjennom folketrygdfondet og investorer.

– Koronakrisen gir uro i dette pengemarkedet, slik at prisene på lån herfra stiger, sier Hagerupsen.


Hagerupsen får mer ansvar

Konsernsjef for Hålogaland i Sparebank 1, Lasse Hagerupsen, avanserer i konsernet.


En annen hovedkilde for pengene som bankene låner ut, er innskudd fra kunder.

– Siden innskudds- og utlånsrenten altså henger så nøye sammen, justerer bankene dem normalt samtidig. Finansavtaleloven krever at bankene varsler om at de reduserer renten på innskudd to måneder i forveien. Noen ganger setter vi likevel ned lånerenten før, slik vi har gjort med de to endringene under koronakrisen, forklarer Hagerupsen.