Evenskjer Syd er utsolgt

Det er ingen ledige tomter lengre i Evenskjer Syd.

EVENSKJER SYD: 19. februar kjøpte Kanstad Trelast AS 14 tomter i boligfeltet Evenskjer Syd, og nå har andre utbyggere fått opsjonsavtaler på de resterende 13. Fra venstre: Fagansvarlig eiendomsutvikling Einar Aune, hovedaksjonær Einar Kanstad, ordfører Helene Berg Nilsen, avdelingsleder Kanstad Trelast avd. Harstad Sven Ove Johansen, rådmann Torbjørn Simonsen og daglig leder i Kanstad Trelast Bodil Kanstad.   Foto: Per jan Pedersen

nyheter

Det har vært stor interesse for de 27 tomtene i boligfeltet Evenskjer Syd, og per dato er det ingen ledige tomter i feltet.


Solgte 14 tomter i Evenskjer Syd

Kanstad Trelast tegnet onsdag en kontrakt med Tjeldsund kommune om kjøp av 14 tomter i boligfeltet Evenskjer Syd som ligger mellom Skånland skole og Skånland kirke.


I februar tegnet Kanstad Trelast AS kjøpskontrakt på 14 tomter, og senere har private utbyggere fått opsjonsavtaler på de resterende 13.