Reisestopp på kommunegrensen. Vil hindre spredning av smitte.

Kvæfjord har innført strenge restriksjoner for minske risikoen for koronasmitte

Restriksjoner: Ordfører Torbjørn Larsen sier tjenestereiser utenfor kommunens grenser. 

nyheter

Kommunale tjenestereiser skal opphøre. Det gjelder alle former for reiser utenfor kommunens grenser for tillitsvalgte eller tilsatte.

– Unntak fra denne bestemmelse krever samtykke fra kommunedirektøren eller kommunedirektørens stedfortreder, sier ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord.