Lone og Espen har fått raskere internett på nordsida – nå blir det utbygging også på sørsiden av byen

I første omgang skal det utarbeides et prosjekt og utlyses anbud på utbygging i Sørvikmark, og på strekningen Fauskevåg – Tjeldsundbrua.

GLEDE: Øyfolket Lone og Espen Flosand mottok onsdag en blomster fra prosjektleder Tony Svendsgård i HLK. De gleder seg stort over at de har fått tilgang til den viktige infrastrukturen også hjemme på Lundenes. Foto: Kjell Magne Angelsen 

nyheter

Kommunen har som kjent søkt på nasjonale midler for å bygge bredbånd i både Kilbotn, Nordvika, Sørvikmark, Storvannet Syd og strekningen Fauskevåg – Tjeldsundbrua.

De har fått tilsagn om såkalte Nkom-midler fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til deler av nevnte områder, og vurderer fortløpende løsninger for utbygging av resten.