Bankfusjonen er så godt som i boks

Styrene i Sparebank 68 grader Nord og Ofoten Sparebank vedtok i møter den 24. februar 2020 en avtale om fusjon av de to bankene.

POSITIVE Banksjef Tore Karlsen (t.v.) og styreleder Rudi Christensen.  Foto: Arkiv - Andreas Isachsen

nyheter

18. september ble det klart at partene hadde innledet samtaler. Nå er fusjonen så godt som et faktum, og blir gjeldende fra 1. juli 2020.

Det som gjenstår er formell godkjennelse i de respektive bankers generalforsamlinger/forstanderskap, og at finanstilsynet gir grønt lys.