Avviste klage på nye adressenavn, saken havner på Fylkesmannens bord

Formannskapet i Kvæfjord vil bruke navnet «Vikeveien», trass i protester.

PROTESTER Noen av veistrekningene i Kvæfjord får nye adressenavn, og det foregår ikke helt uten protest. Nå skal Fylkesmannen si sitt.   Foto: Illustrasjon - Viktor Johnsen

nyheter

I fjor vedtok formannskapet tre nye adressenavn, som ledd i å fullføre veiadresseprosjektet i Kvæfjord kommune. 128 berørte oppsittere ble varslet om nye veiadresser. «Vikeveien» ble vedtatt å skulle erstatte navnene Gåra, Vikeland og Voktorveien. En strekning på litt over fem kilometer, på RV83, fra Gåra-krysset til brua over Straumen.

Les også: