Foreldre bekymret for skoleveien: Krever trafikktiltak så snart som mulig

Foreldre ved Harstad skole og Barnely barnehage reagerer på at det ikke gjøres trafikktiltak på de sterkt trafikkerte veiene barna ferdes på.

ØNSKER TRAFIKKTILTAK: Eirunn Olsen (t.v.), leder i samarbeidsutvalget (SU) ved Barnely barnehage og Tina Sørensen, nestleder i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Harstad skole, sier at trafikkbildet for trafikanter i området anses som for farlig.  Foto: Håkon Wikan

– Vi registrerer at bilister som ikke har tilknytning til skolen og barnehagen kjører veldig fort.

Eirunn Olsen
nyheter

Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en ulykke i Bjarne Erlingssøns gate ved barnehagen og på St. Olavs gate ved skolen, forteller Eirunn Olsen og Tina Sørensen.

– Trafikkaos

– Situasjonen er at veien til barnehagen blir brukt som gjennomkjøringsvei. Vi registrerer at bilister som ikke har tilknytning til skolen og barnehagen kjører veldig fort. Dette skaper en unødvendig risiko for barna våre, sier Eirunn Olsen, leder i samarbeidsutvalget (SU) ved Barnely barnehage.