Stenger Rødbergveien

Fra 10. februar kl. 0900 stenges Rødbergveien like ved Norengros (gamle Elkjøp) til påske.
nyheter

Det melder Harstad kommune på sine hjemmesider. Når den åpner igjen er veien utbedret, inkludert med ny gang- og sykkelsti, nye gatelys og moderne busstopp.

Prosjektet er bygging av siste strekning med gang- og sykkelvei i «Harstadpakkeprosjekt Rødbergveien». Dårlige grunnforhold innebærer at strekningen dessverre må stenges for all trafikk en periode. Alternative traseer og omkjøringer for berørte trafikantgrupper fremgår av skissen.

Les også: - Frykter vi er sjakk matt

Kommunen vektlegger de mange positive effektene for trafikken når prosjektet er ferdigstilt.

– Bedre håndtering av overvannsproblematikk.

– Sammenbinding av gang- og sykkelvei med ny belysning langs hele Rødbergveien.

– Gruslagte flater asfalteres i løpet av sommeren.

– Harstadpakke-busskur med sanntid.

– Ny vann- og avløp infrastruktur er delvis skiftet og delvis bygget nytt i prosjektet.

Harstad kommune også vil følge opp midlertidige traseer med forsterket vedlikehold gjennom vinteren, loves det.