Hålogaland kraft nett «slipper» med 250.000 kroner i gebyr

Olje- og energidepartementet halverer overtredelsesgebyret Hålogaland Kraft Nett ble ilagt av NVE for brudd på nøytralitetsplikten.

HALVERT GEBYR Administrerende direktør Bjørn Erik Olsen (t.v.) og styreleder Finn Håkon Jørstad i Hålogaland Kraft.  Foto: Arkiv - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Gebyret kuttes fra 500.000 kroner til 250 tusen. Det ble i sin tid ilagt fordi NVE mener selskapet har håndtert informasjon på en måte som gjorde at kraftleverandør kunne få konkurransefortrinn.

Les også: Ville ikke betale gebyr fra HLK, gikk til sak