Narvik gjør som Harstad med unge og dop

Politiet i Narvik følger Harstads eksempel. De jobber også for dopfri-avtale med russen i Narvik.

skremt: Politikontakt Vidar Eng blir selv skremt når han hører at unge festdeltakere ikke lengre blir overrasket når hasjrøyking skjer på fester i Narvik. Onsdag møtte han kommunestyret i Evenes. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Politikontakt Vidar Eng i Narvik, Evenes og Gratangen jobber forebyggende i kommunene, og besøker gjerne skolene slik at terskelen skal bli lav for unge til å ta kontakt med han.

Han har også besøkt videregående skole i Narvik, og i samtaler med elevråd erfarer politiet at rusproblematikken som ble avdekket denne høsten blant unge i Harstad, også er et fenomen i Ofoten.