Salgsstart for flere prosjekt i år:

– Fem prosent prisvekst

Harstad står foran en ny storhetstid.

Lars Nyborg, i Dnb Eiendom.  Foto: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDE

Det er meget viktig å treffe markedet.– Det er meget viktig å treffe markedet.

Lars Nyborg
nyheter

Det mener markedsansvarlig Nybygg i Hålogaland i Dnb, Lars Nyborg.

– Evenesutbyggingen vil bli utrolig viktig for Harstad. I tillegg til milliardinvesteringen som Forsvaret skal gjøre, skjer det utrolig mye på den sivile siden. Det er alt fra hotell til logistikk. Derfor må vi sørge for at byen kan tilby nok nye leiligheter og ledige tomter, sier han.