Ludvigsen trekker anken

Svein Ludvigsen innser at en delvis behandling av saken hans vil få liten betydning for straffen, og har derfor trukket anken. – Det har vært og er en voldsom belastning for Ludvigsen og hans familie, sier forsvarer Kai Vaag.

Svein Ludvigsen trekker anken i saken mot ham. Saken skulle opprinnelig opp i Hålogaland lagmannsrett i februar. Arkivfoto.  Foto: Stian Jakobsen / Folkebladet

nyheter

Det at han trekker anken betyr ikke at han innrømmer skyld, skriver NTB som omtalte saken først.

– Han er klar på at han ikke har gjort det han er dømt for, men dette får han ikke gjort noe med, og da forbereder han seg på soning av den straffen nå, sier Ludvigsens forsvarer Kai Vaag til iTromsø.

Det at han trekker anken er dermed ikke en erkjennelse av skyld, men en konsekvens av at domstolen har nektet ham en full ankerunde. Kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg innebar at Ludvigsen kun ville få få prøvd ett av fire tiltalepunkter på nytt i lagmannsretten.

– Han opplever hele prosessen som en voldsom belastning, og når det holdes opp mot å bli nektet å behandle hele saken på nytt, har han ikke så mye å oppnå med en anke av straffutmåling, sier Vaag.

Egentlig skulle ankesaken gå i lagmannsretten fra 10. til 15. februar.

– Hvorfor trekker han anken først nå?

– Det er en sammensatt vurdering, og vi har kommet til en konklusjon om at dette er det riktige for Ludvigsen.

Når Ludvigsen nå har trukket anken, betyr det at dommen fra tingretten er rettskraftig.

– Straffen og erstatningskravet fra tingretten blir stående, og vi slipper å gjennomføre ny ankeforhandling. Jeg har arbeidet ut fra at det kom til å bli forhandling, men det er hans privilegium å trekke den, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo.

– Jeg er fornøyd med å slippe å bruke fem dager i lagmannsretten på den, men ellers er det bare registrert at dommen ble rettskraftig, sier han.

Innrømte sex i tingretten

Det er nå drøye to år siden tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen ble pågrepet og siktet for å ha utnyttet en person til seksuelle formål. I november 2018 kom tiltalen, som sa at Høyre-nestoren skal ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge, sårbare asylsøkere i perioden 2011 til 2014, men at overgrepene skal ha pågått i ytterligere tre år.

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha gitt de tre fornærmede inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap.

Svein Ludvigsen har hele tiden nektet straffskyld, men da han startet sin forklaring i tingretten innrømmet han å ha hatt sex med den ene av de tre fornærmede ved tre anledninger etter at han gikk av som fylkesmann. Han hevdet imidlertid at dette var frivillig og gjensidig.

Ble dømt til fem års fengsel

I tingretten ble Ludvigsen dømt på alle tiltalepunktene, til fem års fengsel samt at han ble dømt til å betale til sammen 520.000 kroner i oppreisningserstatning til de tre fornærmede, samt 223.000 kroner i ménerstatning til den hovedfornærmede 25-åringen.

Ludvigsen anket saken kort tid etter at dommen var klar i fjor sommer, men lagmannsretten besluttet å bare ta inn ett av de totalt fire punktene i tiltalen.

Ludvigsen anket lagmannsrettens avgjørelse til høyesterett, men høyesterett holdt med lagmannsretten i avgjørelsen.

Ludvigsen skal ha betalt 15.000 for sex

Overgrepene som nå egentlig skulle behandles av lagmannsretten skal ha funnet sted på et hotell i Oslo i 2014, mot en lettere psykisk utviklingshemmet mann, ifølge tiltalen.

Forut for hendelsen skal Ludvigsen seremonielt ha overrakt mannen norsk statsborgerskap og besøkt ham på Silsand ungdomshjem da fornærmede var 12 år gammel.

Påtalemyndigheten mener derfor at den tidligere fylkesmannen og fiskeriministeren skal ha forledet fornærmede til å tro at han hadde makt til å frata han statsborgerskapet.