Fusjonsplanene mellom Hålogaland Kraft og Nordkraft: Nærmer seg enighet

I løpet av sommeren håper Hålogaland Kraft (HLK) og Nordkraft å kunne styrebehandle en mulig fusjon mellom de to kraftselskapene.

I PROSESS: Eirik Frantzen (t.v.), Kristin Melsnes, Finn Håkon Jørstad og Bjørn-Erik Olsen er fortsatt i prosess med tanke på sammenslåing av HLK og Nordkraft i Narvik.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

– Vi er fortsatt i prosess der fire arbeidsgrupper er i sving innen respektive forretningsgrupper der det ses på blant annet organisering og synergier ved en fusjon.

– Hva tjener vi på dette, er blant et av spørsmålene som skal belyses nærmere, sier administrerende direktør Eirik Frantzen i Nordkraft og konstituert administrerende direktør Bjørn-Erik Olsen i HLK.