Nå starter arbeidene med sjøfyllinga og Lokket

Forberedende arbeider for ny gang- og sykkelvei fra Kanebogen til Byskillet er i gang.

HARSTADPAKKEN: Lokket blir cirka 1,5 meter bredere enn i dag for å gi plass til gang- og sykkelvei.  Foto: Odd Leif andreassen

nyheter

Maskiner har inntatt Harstadbotn. Harstadbotn båthavn har sørget for at småbåtene er flyttet, og arbeidet med å fylle stein i sjøen starter. Oppå steinfyllinga blir det etter hvert gang- og sykkelsti.

Lokket, som er den lille tunnelen på riksveien i Harstadbotn, skal utvides for å gi plass til både biler, syklister og gående.