Nye fjes inn i styret i Senterpartiet

Under årsmøtet til lokallaget ble Ellen Anette Slettmo valgt som ny nestleder, mens Gudbrand Chruickshank ble nytt styremedlem.

NYTT STYRE Alf Fagerheim (fv., leder), Ellen Anette Slettmo (nestleder), Gudbrand Chruickshank, Birger Theodorsen, Anne Margrete Eneberg og Espen Ludviksen.  Foto: Harstad Sp

nyheter

– Begge er nye fjes i styret, men har vært lenge med i partiet. Det er gledelig at vi får nye folk inn i lokal-lagstyret, og som ønsker gjøre en jobb for partiet. Det trenger vi, sier lokallagsleder Alf Fagerheim i en pressemelding.

Espen Ludviksen tok i tillegg gjenvalg som styremedlem, mens Merete Lyngen, Stig Solheim og Brit Stabursvik ble valgt som vara til styret. De øvrige i styret er Alf Fagerheim (leder), Birger Theodorsen (kasserer) og Anne Margrete Eneberg (styremedlem).

Les også: Halvert trafikk gjennom sentrum etter at tunnelen kom

Årsmøtet valgte også utsendinger til fylkesårsmøtet, som skal avholdes i Harstad i slutten av februar. I tillegg til lokallagsleder og gruppeleder ble også de øvrige i styret, samt Arild Kulseng-Hansen og Merete Lyngen, valgt som utsendinger.

Les også: Domstolen har nådd grensen for arbeidspress


En viktig sak som ble tatt opp på årsmøtet var videre organisasjonsbygging og skolering. Dette skal nå styret i gang med for å styrke lokallaget og kommunegruppa.