- Domstolen har nådd grensen for hvor mye vi kan belaste våre folk

Antall straffesaker ved Trondenes tingrett økte i 2019. Antall sivilsaker gikk ned, men til gjengjeld var de mer omfattende og kompliserte enn før, opplyser Sorenskriver Kirsti Ramberg.

TRONDENES TINGRETT Fra venstre: Linda Karlsen, Odd H. Frantzen, May Britt Eilertsen, Sorenskriver Kirsti Ramberg, Lillian Gran, Audhild Ulvang og Markus Arentsen.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Fortsatt holder de ansatte ved den lokale domstolen koken. Både straffesaker og sivilsaker ble behandlet innen tidsfristene i fjor. Men det skjedde ikke uten kostnader. I første rekke de menneskelige, poengterer Ramberg.

Dedikerte folk

– Vi har slått alarm før om høyt arbeidspress og lite treffsikre innsparingskrav. Men det virker ikke som vi blir hørt. Det er heller ingen hemmelighet at domstoler over hele landet føler seg hardt presset, forteller hun.