Uklart om Evenes-hangar:

Forsvarsbygg: Avinor har sendt søknad Luftfartstilsynet: Har ikke mottatt søknad

Luftfartstilsynet har foreløpig ikke mottatt søknaden om plassering av hangaren for de nye overvåkingsflyene på Evenes. 12. desember hevdet Forsvarsbygg at søknad var sendt.

bistand: Amerikanske P8-fly bistår Norge i overvåkingen av nordiske farvann. Foto: Jørn Aune. 

nyheter

Forsvarsbygg sendte 12. desember ut en pressemelding om at det var oppnådd enighet om plassering av hangaren til de nye P8-flyene som skal stasjoneres på Evenes.

I pressemeldingen står følgende: