Flere unge i Harstad blir uføre og flere dropper ut av videregående enn resten av landet. Det bekymrer Dagrun

Harstad har flere uføre i ung alder enn ellers i landet, og flere som dropper ut av videregående skole.

Mye å ta fatt i: Folkehelsekoordinator Dagrun Weines peker på mange utfordringer, men mener mange selv kan ta grep for å bedre egen helse.  Foto: FRANK ROGER ROKSØY

nyheter

Folkehelsekoordinator Dagrun Weines har i en rapport på over 60 sider kartlagt Harstadværingens helsetilstand og påvirkningsfaktorer i 2019. Hensikten med rapporten er å gi politikerne en oversikt over tilstanden, slik at de kan sette inn nødvendige tiltak der det er behov.

Høyt antall uføre

Weines er sterkt bekymret over funn i rapporten som viser at Harstad har fått et stort og økende antall uføretrygdede, eneforsørgere og folk som mottar støtte til livsopphold.