Har ventet i 12 måneder på lønn etter at dykkerbedriften Subnor gikk konkurs

I oktober 2018 ble Subnor i Harstad slått konkurs. Nav Lønnsgaranti mottok kravene fra de ansatte i selskapet i januar 2019. Etter 12 måneder venter de fortsatt på lønn.

DET VAR EN GANG Dykker i Subnor under arbeid.  Foto: Illustrasjon - Jens Petter Arnstad

nyheter

Riktignok skal feriepengebiten av kravet ha blitt ubetalt 16. juli fjor. Men brorparten av pengene de krever, har de ansatte ikke sett noe til.

Fortvilelse

– For min egen del har det gått greit, for jeg hadde heldigvis litt midler i bakhånd å leve på. Men jeg har personlig snakket med tidligere ansatte som var helt fortvilet etter over den lange saksbehandlingstiden. Månedene gikk, og ingenting skjedde. Det satte dem i en svært vanskelig økonomisk situasjon, forteller dykker og ex-Subnor ansatt Arne Johnny Bruland.