Sjøsatte ny båt i Tyrkia: Ser med spenning mot 2020

I harstadfirmaet NSK Ship Design sitter et tjuetall ansatte og planlegger neste generasjon båter. Til sommeren overleveres en båt som kom på vannet tidligere i måneden.

NYE OPPGAVER: Arbeidsmengden på brønnbåtprosjektet redusert og staben på NSK Ship Design har nye oppgaver. Her ser Thomas Myhre (t.v.), Svein Roald Nikolaisen og Øyvind Nikolaisen på neste prosjekt, den største fiskebåten de har arbeidet med. Foto: Ivar L. Paulsen 

nyheter

Thomas Myhre er salgssjef i selskapet med 23 ansatte i Harstad, 20 på ingeniørkontoret i Arkhangelsk og fire i Trondheim. På det meste i 2018/2019 var det hundre årsverk i selskapet takket være innleide folk.

– 2019 har vært et fantastisk år med veldig god produksjon. Nå ser vi fram til 2020 når vi får leveranse av verdens første havfarm, den første brønnbåten på LNG, og Vikanøy, den største fiskebåten vi har prosjektert.