Slutter i Harstad Sentrum AS

Hugo Magne Kjelseth takker av som leder i sentrumsforeningen.

NY JOBB: Hugo Magne Kjelseth skal på nyåret utvide sin rådgivervirksomhet og bli partner i konsulentselskapet Vesir AS. 

nyheter

– I løpet av kort tid vil stillingen som daglig leder i Harstad Sentrum AS lyses ut, og en dyktig, engasjert og offensiv kvinne eller mann skal ansettes, skriver foreningen i en pressemelding.

Hugo Magne Kjelseth har vært engasjert som daglig leder i perioden fra oppstart av selskapet og frem til nyttår, og vil bidra også inntil ny daglig leder er ansatt.