Mobbeparagraf ble borte i sammenslåingsarbeid

Arbeidet med kommunesammenslåing kan ha påvirket at innarbeidelsen av mobbeparagrafen, har mistet fokus i Skånland.

orienterte: Kommunalsjef Grete Jacobsen og rådmann Torbjørn Simonsen orientere om ny ledelsesmodell i oppvekstavdelingen, men tilsynsrapport fra fylkesmannen stjal fokuset. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Det lå som et bakteppe da nytilsatte kommunalsjef for oppvekst og forebygging, Grete Jacobsen, gikk gjennom framtidig organisering av avdelingen hennes i kommunestyret tirsdag.

Politikerne ble samtidig orientert om at det er kommet en foreløpig tilsynsrapport fra fylkesmannen, som sier at Skånland skole ikke arbeider nok for skolemiljøet. Harstad Tidende skriver onsdag at flere foreldre har tatt barna ut av Skånland skole på grunn av mobbing.