Vil ha parkering på Bjørnerå

Arbeiderpartiets Trond Henningsen lover å jobbe for flere parkeringsplasser ved fergeleiet på Bjørnerå.

ferge og buss: Trond Henningsen håper flere parkeringsplasser på Bjørnerå vil bidra tilat flere velger å reise kollektivt fra Stornes. 

nyheter

– Det har over lengre tid vært snakket om å få etablert flere innfartsparkeringsplasser ved dette fergeleiet, uten at noe har skjedd. Nå er tiden inne for å se på mulighetene for å øke antall p-plasser her, ikke minst som et bidrag for å bedre muligheten for de som ønsker å reise kollektivt fra Stornes og inn til byen, sier Henningsen.

–I dag går det arbeidsruter med buss til og fra Stornes om morgenen frem til cirka klokka 10.00 og om ettermiddagen for de som skal hjem etter skole-og arbeidstid, men hyppigere frekvens på bussrutene fra Stornes. Med bedre parekringsmuligheter på Bjørnerå vil langt flere velge buss fra Strones. Men da må det gå buss, sier Henningsen.