Endringer i ledelsen i Harstad Tidende

Sjefredaktør Kjell Rune Henriksen blir også administrerende direktør i Harstad Tidende.

GÅR AV Administrerende direktør Mona Kristine Rosvold går av neste år. Hun er glad for at Kjell Rune Henriksen tar over stillingen.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Styret i Harstad Tidende AS ansatte mandag Kjell Rune Henriksen (49) som eneleder i mediehuset. Henriksen har siden 2012 vært sjefredaktør i Harstad Tidende.

Dobbeltrolle

Nå har styret vedtatt å gå over til eneledermodell i selskapet, og personen som i fortsettelsen skal inneha rollene som både administrerende direktør og sjefredaktør i Harstad Tidende, heter Kjell Rune Henriksen.