Flere voldsepisoder

I fjor ble det registrert 38 avvik som omhandler vold, trusler og skader mot ansatte og brukere.

Bekymret: Frps Kristian Eilertsen er overrasket over antall voldsepisoder i Harstad, og at sykepleiedekningen den aktuelle uka bare var på 64,4 prosent.   Foto: Andreas Isachsen

nyheter

De fleste omfatter voldshendelser i sykehjem. De fleste sykehjemmene i Harstad har registrert slike avvik.

Overrasket

– Avvikene omhandler skader påført av pasient. Det omfatter skade, trussel og forulemping av ansatte. Eller skade påført andre beboere. Det opplyste fungerende ordfører Espen Ludviksen på spørsmål fra Kristian Eilertsen (Frp) i kommunestyret torsdag.