Kutt i sykehjemsplasser: – Vi er sterkt bekymret

Eldrerådet er sterkt bekymret over forslaget om å legge ned åtte sykehjemsplasser.

Nyvalgt: Jan Fjellstad er nyvalgt leder for eldrerådet og er sterkt bekymret for konsekvensene av å legge ned sykehjemsplasser.   Foto: Frank R. Roksoy

nyheter

– Vi håper kommunestyret velger å opprettholde plassene, sier nyvalgt leder i eldrerådet, Jan Fjellstad.

Frykter trangere nåløye

Eldrerådet registrerer at kutt i plassene ikke skyldes at behovet er redusert, men blir gjort for å få budsjettet i balanse.