Eivind Stene fikk ikke gehør: Klart flertall for å legge ned sykehjemsplasser i Harstad

Frps Eivind Stene kjempet i formannskapet for å berge åtte sykehjemsplasser, men vant ikke fram.

Kutt: Eivind Stene (t.v.) kjempet en ensom kamp for å berge sykehjemsplassene. Foto: Turid Ingebrigtsen 

nyheter

Samarbeidspartiene og Høyre går inn for å legge ned sykehjemsplassene på Olavsgården.

Frp la fram en egen kuttliste som var basert på å berge sykehjemsplassene. Partiet vil blant annet kutte syv administrative stillinger på rådhuset, trappe ned tilskuddet til Harstad kulturhus, Grottebadet og til Visit Harstad.

– Det hevdes at det ikke er behov for så mange plasser, og at flere rom står tom. Jeg får ikke kart og terreng til å stemme. Det er ikke greit at sykehjemsbeboere gråter fordi de må flytte på nytt.


Kutt av 8 sykehjemsplasser:

Lillian og pensjonistforeningen raser: Forlanger at plassene opprettholdes

Planene om å kutte åtte sykehjemsplasser på Olavsgården har satt sinnene i kok. Harstad Pensjonistforening forlanger at sykehjemsplassene blir opprettholdt.

 

–De eldre føler seg som kasteballer, og flyttingen medfører en stor påkjenning for de gamle. Dette blir veldig feil, vi må finne andre områder å kutte på, sa Eivind Stene.

Høyres Einar Mustaparta mente det var beklagelig at sykehjemsplasser måtte kuttes, men regner med at utflyttingen vil skje over tid.

Kan reåpnes ved behov

I den opphetede debatten hevdet flere politikere at behovet for sykehjemsplassene ikke er like stort i dag, som for tre år siden da avdelingen på Olavsgården ble hasteopprettet.

– Harstad har flere sykehjemsplasser enn sammenlignbare kommuner. Har vi behov for alle disse plassene nå, eller skal vi flytte pasienter mellom avdelingene. Det er ikke god økonomi å la sykehjemsplasser gå på tomdrift, sa ordfører Kari-Anne Opsal.

Hun slo samtidig fast at dersom behovet for flere plasser melder seg, kan avdelingen i Olavsgården åpnes igjen.

Leder i økonomi-, klima- og miljøutvalget, Trond Henningsen, viste til at Harstad har et stort overforbruk på helse og omsorgssektoren, og at det var viktig å få ned kostnadene.’


 

– Hvis vi ikke tar grep nå, vil vi få større underskudd om få år, sa Henningsen.

Også Even Aronsen viste til at det er dyrt å drifte sykehjemsplasser på tomgang.

– Så ser jeg at Frp heller vil gjøre det dyrere for barnefamilier å bruke Kulturskolen og Grottebadet, det er ikke greit, sa Aronsen.

Ingen ledige senger

Kommunalsjef Rita Johnsen sier til Harstad Tidende at det for tiden ikke er ledige sykehjemsplasser i Harstad, og at hun regner med at kommunen vil bruke et halvt år på å legge ned de åtte plassene i Olavsgården.

Kommunalsjefen sier forslaget om å legge ned sykehjemsavdelingen på Olavsgården blir gjort for å skaffe balanse i budsjettet.

I tillegg til å legge ned sykehjemsplasser, foreslo formannskapet blant annet å legge ned to barnehageavdelinger, redusere antall klasser i takt med elevtallsutviklingen fra høsten 2021 og kutte 3,5 årsverk på rådhusene. De totale kuttene utgjør rundt 20 millioner kroner.

Kuttlista skal endelig behandles i kommunestyret 5. desember.


Kuttlisten er klar: Stenger barnehageavdelinger, fjerner sykehjemsplasser og skrur av gatelys

Samarbeidspartiene har akseptert 76,4 prosent av forslag til budsjettkutt lagt fram av rådmannen. Innsparingen er beregnet til 20,3 millioner kroner.