Andrea fra Harstad vant studentpris

Andrea Wensberg Kulseng er tildelt Norsk Fysioterapeutforbunds studentpris for 2019.

PRISVINNER Andrea Wensberg Kulseng.  Foto: Privat

nyheter

Den har hun fått for sin bacheloroppgave om pasienters erfaring med fysioterapi via telerehabilitering. Prisvinner Wensberg Kulseng er utdannet ved bachelorprogrammet i fysioterapi, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Prisen er en sjekk på 10 000 kroner.

Oppgaven regnes som nytenkende i første rekke ved at den tar opp viktige spørsmål ved bruk av ny teknologi i fysioterapitjenesten. Etter juryens mening må fysioterapifaget må ta inn over seg at hverdagen endres raskt, og at utviklingen i dagens teknologi gir høye krav til at fysioterapeuter kontinuerlig kritisk vurderer nye metoder/redskaper i behandling.