Meninger:

- Jordbruket må produsere det forbruker vil ha - mer plantebasert

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein oppfordrer til sauedugnad, og er sjokkert over Oslo byrådets tiltak for gratis kjøttfri skolemat.
nyheter

Hedstein mener at sauen bør inn igjen på tallerken og at innkjøp og tilbud i restauranter, storkjøkken, institusjoner og dagligvare er nøkkelen til overproduksjonsproblemet på sau. Det hjelper derimot lite om dagligvarekjedene selger saueburger for harde livet, når overproduksjonsproblemet er systemisk og produksjonen i seg selv må ned i tråd med synkende etterspørsel.

Som Hedstein selv påpeker – «Jordkloden vår sliter om dagen». FNs klimapanel og FNs naturpanel oppfordrer begge til et skifte mot mer plantebasert kosthold og en reduksjon i forbruk av kjøtt. Helsedirektoratet oppfordrer til et hovedsakelig plantebasert kosthold, og ifølge Universitetet i Oxford er det å velge vekk animalske produkter det beste du som enkeltperson kan gjør for miljøet. Dette har den norske forbrukeren fått med seg. I kjøttets tilstand 2019 kunne Animalia rapportere at kjøttforbruket totalt har gått ned med 2,3% det siste året. Det beregnede reelle kjøttforbruket er det laveste på 7 år. I en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av NOAH svarte rundt halvparten at de ønsket å redusere i kjøttforbruket i fremtiden, og ca. 15% oppgir at de allerede har et lavt kjøttforbruk ved å være fleksitarianere eller ved å følge et vegansk eller vegetarisk spisemønster.