Meninger:

- Stans videre prosjektering av ny videregående skole på HSI-tomta

Fellesuttalelse fra klubbene på Stangnes og Heggen videregående skoler til fylkestinget for Troms og Finnmark.

SKOLETOMT Tegningen viser hvordan den nye videregående skolen relativt til Statoils hovedkontor i Kaarbøbygget og øvrige etableringer i området på sentrum syd.  Foto: HSI

nyheter

Vi, lærere og ansatte ved Stangnes og Heggen videregående skoler ( samtlige organisasjoner ), henstiller til Troms og Finnmark fylkesting om å stanse videre prosjektering av ny videregående skole på HSI-tomta ( sentrumstomta ) i Harstad og velge et av de to andre tomtealternativene ut fra følgende begrunnelse:

Valg av tomt til den nye videregående skolen i Sør-Troms er et forhastet vedtak som følge av regionreformen. Troms fylkeskommune er eier av to store tomter i Harstad: Heggen med 32 mål og Stangnes på 58 mål. Argumentasjonen som fylkesrådslederen, i sin innstilling til fylkesrådet, bruker mot å benytte en av disse tomtene er merkelig: