- Bransjen i byen er fullt ut i stand til å levere disse hjemmesidene

Øystein Hartz Ulvær hos Hipp Hurra stiller seg undrende til svarene daglig leder Hugo Kjelseth gir i lørdagens Harstad Tidende.

HAR KOMPETANSE Øystein Hartz Ulvær mener de fleste reklamebyråene i Harstad kunne levert de samme løsningene til Harstad Sentrum AS sine hjemmesider som det leverandøren de valgte fra Bærum kunne tilby. Her sitter han sammen med Anita Tennbakk og Lillian Schmidt i Hipp Hurras lokaler i Art: Gymsal.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

– La det først være klart; Vi heier på Harstad Sentrum AS og sentrumsforeningens satsing. Det er et flott initiativ og helt nødvendig å organisere seg på denne måten, sier Hartz Ulvær, som er strategisk rådgiver, partner og styreleder i Hipp Hurra.

– Oppgaven blir for vanskelig?

– Det forbauser meg at et selskap, hvis hele forretningsmodell er bygget rundt det å oppfordre til bruk av lokale leverandører, gjør et slikt valg. Forklaringen på hvorfor de gjør det, er vel så forbausende. Daglig leder i Harstad Sentrum AS, Hugo Kjelseth, oppgir at han har vært i kontakt med én av byens potensielle leverandører av denne typen tjenester.