Celine og Mari har drømmetjeneste i Trondenes leir

I Trondenes leir i Harstad finner vi hunderøkterne Celine Rønquist Slåttelia og Mari Grøtteland. De er to av tre hunderøktere på leiren som har i oppgave å ivareta og trene tjenestehundene til Kystjegerkommandoen (KJK).

DRØMMETJENESTEN: Etter snart ett år i tjenesten som hunderøktere i Harstad, begynner jentene på sine siste turnuser. Rett før jul dimitterer de, og innrømmer at det blir vemodig og trist etter å ha hatt ett år i det som i deres øyne er drømmetjenesten.   Foto: Ellinor Engelstad, Soldatnytt

nyheter

Hverdagen deres er preget av mye selvstendighet, ansvar og trening, men mest av alt; hunder. Omringet av fjell og fjorder i vakre nord, og med hunden som makker, mener de selv at de har drømmetjenesten.

Nero, Kalle og Castor er de tre hundene som befinner seg på kennelen, per dags dato. Det ideelle er å ha seks hunder, og det forventes at fire til kommer om noen uker, litt etter de nye røkterne. Disse hundene trenes opp i lydighet, angrep/biting og dressur ukentlig, og de har alle et felles mål de blir trent opp til.