Lager lokale utvalg som får talerett i nye Tjeldsund

På nyåret skal også alle tettstedene i nye Tjeldsund få inn sine representanter, med talerett i kommunestyret.

nye utvalg: Torbjørn Simonsen setter i gang prosess for å få kommunedelsutvalgene på plass. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Det nye kommunestyret for Tjeldsund2020 konstituerte seg på Tjeldøya torsdag. Der vedtok de politisk struktur for den nye kommunen. Ny ordning blir at de skal ha fire kommunedelsutvalg, som sikrer representasjon fra hele den nye kommunen. Hvert kommunedelsutvalg skal bestå av fire medlemmer, med talerett på lik linje med ungdomsråd eller eldreråd.


Mona og Torbjørn sikret Tjeldsund viktig avtale

Tjeldsund 2020 har valgt fremtidig bankforbindelse.

 

– Representanter til kommunedelsutvalgene vil bli valgt etter nyttår. Vi setter i gang prosessen nå, og skal sikre oss innspill fra lag og foreninger. Vi skal ha utvalg fra Hinnøysiden/Kongsvik, Tjeldøy/Ramsund/Fjelldal, Evenskjer og Grovfjord/Sandstrand, sier prosjektrådmann Torbjørn Simonsen.