Ny storflyplass i regionen: Vurderer alt opp mot Evenes

De to nye storflyplass-alternativene Skagen og Leknes, vurderes opp mot besparelse i reisetid som Hålogalandsveien vil gi til Evenes.

Framtida for Harstad/Narvik lufthavn Evenes utredes.  Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

Det forklarer John Sjølander, prosjektansvarlig i Avinor, som orienterte ordførerene i Lofoten og Vesterålen tirsdag, om Avinors arbeid med å finne ut om man skal bygge en ny storflyplass i Lofoten eller Vesterålen.

Men videre satsing på dagens flyplasstruktur med Harstad/Narvik lufthavn Evenes som navet, er det de kaller nullalternativet, som de vurderer alle tiltak i forhold til.