Dette tiltaket på Hagebyveien skal føre til bedre trafikksikkerhet, men nå har det oppstått en fare

Det er bilistene som kommer bak bussen som er problemet.

TRAFIKKFARE: – Bussen stanser i denne innsnevringen i Hagebyveien. Statens vegvesen har fått meldinger om at enkelte biler ligger så tett inntil bussen at de blokkerer fotgjengerovergangen. Foto: Richard Østensen, Statens vegvesen 

nyheter

I nyåpnede Hagebyveien er det etablert en innsnevring like ved Hagebyen barnehage. Veien er utformet slik for å unngå motgående trafikk når barn skal krysse veien bak bussen.


Trafikkaos når buss og foresatte henter elever på Heggen

Boreal i Harstad forlanger at bilistene som skal slippe av og hente elever ikke blokkerer busslommen.

 

Statens vegvesen har fått meldinger om at en del bilister plasserer seg helt inntil bussen når denne stanser. Og de stanser på gangfeltet.