Norge innfører verdens strengeste dekkrav - firedobler bøtene for regelbrudd for vogntog

TØFFERE KRAV: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) varsler langt tøffere krav til utrustning for vogntog på norske veier. Og at kravene etterleves – det skal kontrolleres enda hyppigere. 

nyheter

Sist vinter omkom Charlie-Dan Lind (22) i møte med et dårlig skodd utenlandsk vogntog i Nordkjosbotn på vei til jusstudier i Tromsø etter endt juleferie. Vinterstid blir det nesten daglig meldt om vogntog som sliter på glatt før. Og det har startet allerede, for tirsdag opplyses det om et vogntog som står fast på glatta på E6 i Lavangen.

Samme dag møtte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) på Statens vegvesens kontrollstasjon i Tromsdalen for å presentere to nye grep regjeringa tar for å skjerpe reglene for krav til utrustning av vogntog, og for å sikre norske veier.