Har jobbet i ti år med helsehusplaner på sykehustomta: Avklaring før påske

– Vi har ventet i flere år på å få avklart om vi får bygge Helsehuset på parkeringsplassen. Nå er vi lovet en avklaring før påske, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

Utålmodig: Rådmann Hugo Thode Hansen er utålmodig og ønsker en snarlig avklaring. Arkivfoto 

nyheter

Nærmere avklaring

I ett av alternativene som arbeidsutvalget jobber med vil det være plass til helsehuset. Det inngår da i et alternativ som innebærer rehabilitering av sykehuset og et nybygg eller tilbygg med sykehusfunksjoner.

På vent i 10 år

Det er over ti år siden kommunestyret vedtok å bygge et nytt helsehus, og da helst i tilknytning til sykehuset. Arbeidsutvalg har vært i sving, og detaljerte skisser er presentert for politikerne.