Hålogalandsveeien får 120 millioner til forberedelser

Det er satt av 120 millioner kroner til å dekke Statens vegvesens kostnader til forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten på Hålogalandsveien.

  Foto: Statens vegvesen

nyheter

Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien gjennom årlige utbetalinger.

Det skal bygges til sammen 82 kilometer vei. I tillegg til strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn vil bli kortet inn med om lag 30 km.